Quantcast
Kezdőlap Aktuális Összefoglaló a CSOK-ról

Összefoglaló a CSOK-ról

pottyos

Az egyik anyuka társunk, Szilágyi Virág írt egy összefoglalót a CSOK-ról..

Az egyik anyuka társunk, Szilágyi Virág írt egy összefoglalót a CSOK-ról..

 

Milyen célokra igényelhető a megújult CSOK?

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 • CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

– vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, vagy

– a fiatal házaspár – meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén.

 • A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

– a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint

– aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

 csok

Mekkora összegű támogatás igényelhető?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a hitelcéltól, a meglévő eltartott és/vagy a vállalt gyermekek együttes számától, valamint a lakás hasznos alapterületétől.

Használt lakás vásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:

Lakás hasznos alapterülete (m2)

Eltartott gyermekek száma

Támogatás összege

1

2

3

4 vagy több

40-55

X

 

 

 

550 000

55-

X

 

 

 

600 000

50-65

 

X

 

 

880 000

65-80

 

X

 

 

1 100 000

80-

 

X

 

 

1 430 000

60-75

 

 

X

 

1 320 000

75-90

 

 

X

 

1 650 000

90-

 

 

X

 

2 200 000

70-85

 

 

 

X

1 760 000

85-100

 

 

 

X

2 200 000

100-

 

 

 

X

2 750 000

 

Új lakás vásárlás, és építés esetén a támogatási összegek:

 • egy gyermek esetén: 600.000 ft.
 • két gyermek esetén: 2.600.000 ft.
 • három vagy több gyermek esetén 10.000.000 ft.

 

Tárgyi feltételek

 • A lakás vételárára vonatkozó előírás

Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.

A használt lakás vételára a NUTS táblázatban meghatározott összegen belüli, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

 • Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 50%-nak kell lennie. (A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.)

 • Többlet ingatlan tulajdon:

CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nincs (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont).

 • Számlabenyújtási kötelezettség:

Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.

Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.

Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható csak el.

 • Komfortosság

Lakáscéltól függően az alábbiak a komfortfokozati elvárások:

Új lakás építés: összkomfortos

Új lakás vásárlás: összkomfortos

Meglévő lakás bővítése: legalább komfortos, vagy bővítéssel komfortossá váló

Használt lakás vásárlása: legalább komfortos

 

Személyi feltételek

 A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem adható.

 • OEP igazolás: Legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele). Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.
  Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az 
  OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani. A kérelmi nyomtatvány, illetve a szükséges információk itt érhetők el:

Az OEP jelenlegi gyakorlata szerint nem állítanak ki igazolást:

 • nappali vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező,
 • nyugdíjas,
 • közmunkát ellátó,
 • szociális segélyen élő,
 • GYES/GYED-en lévő személy részére.

 

 • NAV igazolás:

A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen.

Az elektronikus NAV jövedelem igazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére.

Fontos! Az elektronikus úton kiadott adóhatósági igazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes!

 • Megelőlegezett CSOK

 • Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

 

„10+10 CSOK” – három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

A 2016. január 1-i hatállyal bevezetett rendelkezések között található az a lehetőség, hogy a három vagy több gyermeket nevelő házaspár új lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

 

A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

A „10+10 CSOK” igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.

A támogatási összeg akkor igényelhető, ha

– az igénylő és házastársa vonatkozásában a CSOK igénylésének időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.

– 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamban a Rendeletben meghatározott jogviszony alapján fennálló TB biztosítotti jogviszony szükséges (közfoglalkoztatás nem érthető bele).

A „10+10 CSOK” mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

 

Szilágyi Virág

Ez is tetszeni fog