Quantcast
Kezdőlap Aktuális Cheer up Moms! – Cikkírói pályázat Játékszabályzat

Cheer up Moms! – Cikkírói pályázat Játékszabályzat

pottyos

A pályázatot, amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a Pöttyöslabda (a továbbiakban “szervező”) hirdeti meg.

A nyereményjáték 2016. június 28. és 2016. július 31. között tart.(’Jelentkezési időszak’).

A nyertesek kiválasztása 3 tagú zsűri által történik.

1. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

Pályázhat minden, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy, felső korhatár nélkül.

A pályázaton minden olyan 2016. június 28. és 2016. július 31. között beérkezett pályázat részt vesz, amely megfelel a játék kiírásában feltüntetett feltételeknek:

– maximum 5000 karakter terjedelmű pályamű (továbbiakban írás), mely az anyaság, gyerekek témájához kapcsolódik
– legalább egy, az íráshoz kapcsolódó saját fotó
– felhasználási nyilatkozat elfogadása

2. A JELENTKEZÉS MIKÉNTJE

A jelentkezési elküldésekor az alábbi adatokat kell megadni:

Pályázó neve
Email címe
Postai címe
Telefonszáma
Blog webcíme (ha van)
Pályamű címe
Pályamű és a fotók csatolása

A kész levelet a palyazat@pottyoslabda.hu címre kell elküldeni.

A nyereményjátékban résztevő pályázók kijelentik, hogy az általuk megadott adatok megfelelnek a valóságnak. A szervező fenntartja magának a díjátadás megtagadásának, illetve a játékból történő kizárás jogát minden olyan jelentkező pályázó esetében, aki a belépéskor pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, vagy sportszerűtlen, esetleg nem a szabályzatnak megfelelő módon pályázott. A szervező nem vállal semmilyen felelősséget az átvitel során bármilyen okból kifolyólag elveszett vagy késleltetett, hibás, hiányos, értelmezhetetlen, illetve a részvételi határidő után leadott írásokért, illetve az olyan, számítógépes hiba, internetkapcsolat, hardware vagy software hibákból adódó problémákért, amelyek meggátolhatják a pályázókat az írások elküldésében. Továbbá a szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból fakadó, vagy bármilyen, a nyereményjátékkal összefüggésbe hozható hibával, illetve a szervezésből vagy a nyereményjáték adminisztrációjából fakadó hibákért, úgymint a nyertesek kiválasztása, a nyeremények kihirdetése. A szervező nem garantálja, hogy a weboldal vagy a nyereményjáték nem tartalmaz semmilyen informatikai hibát, vagy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a weboldal, vagy a weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a pályázók számítógépét és/vagy adatait. Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus, vagy bármilyen, a szervezőtől független tényező, amely akadályozná a nyereményjáték biztonságát vagy előírt lebonyolítását, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a pályázatot, vagy annak egy részét. Törlés esetén a szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen beérkezett, megfelelő jelentkezéseket elbírálja. A nem valós vagy megtévesztő jelentkezések automatikusan kizárják a pályázót a részvételből.

Ez is tetszeni fog