Quantcast
Kezdőlap Ajánló Önkéntes diákok segítik beteg kortársaikat a tanulásban

Önkéntes diákok segítik beteg kortársaikat a tanulásban

Pöttyöslabda

Öt éve segíti a hosszabb ideig otthon vagy a kórházban gyógyuló gyermekek tanulását és iskolai visszailleszkedését a KórházSuli. A betegekkel közel egyidős önkéntes középiskolások és egyetemisták nemcsak a lemaradás csökkentésében, a tananyag átadásában segítenek, de az orvosok szerint az aktivitás a gyógyulási folyamatot is gyorsítja. Eközben maguk is komoly önismereti és személyiségfejlődési folyamaton mennek keresztül. Egy 2014-es adat szerint Magyarországon közel másfélezer gyerek kényszerült betegség miatt magántanulói státuszba. Az ellátórendszer hiányosságai miatt azonban az az alapvető jog, hogy a gyógyulásuk alatt is megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljenek, nagyon esetlegesen érvényesül. Az oktatási és egészségügyi intézmények közötti rést az alapítvány az önkénteseik és támogatóik segítségével igyekszik betölteni.

2014-es megalakulása óta több mint 400, betegsége vagy balesete miatt az oktatásból tartósan kimaradó gyermek felzárkózását és visszailleszkedését segítette 1500 önkéntesével a KórházSuli Alapítvány.

Három pillérre épülő programjával ezen segít öt éve a KórházSuli:

  1. A kórházba kerülő diákok az őket segítő kórházpedagógus vagy más szakember támogatásával kapcsolatba kerülnek egy olyan középiskolai szaktanárból és diákokból álló csapattal, akik személyre szabott, online és interaktív tananyagot fejlesztenek számukra.
  2. Személyes és/vagy online mentorálás, korrepetálás: az otthonukban gyógyuló gyermekeknek egyetemisták segítenek a tanulásban mentor tanári segítség és szülői felügyelet
  3. Az integrációt és inklúziót egyaránt támogató közösségépítés: közös alkotás, koncert vagy tábor ad lehetőséget a gyógyuló fiataloknak és az őket segítő önkéneseknek a kötetlen találkozásra.

„Külső segítség nélkül a beteg gyermeket az otthon töltött hosszabb idő alatt egyre több veszteség éri. Bezárul számára a világ, kirekesztetté, kiszolgáltatottá válik, társas kapcsolatainak nagy részét elveszíti és megsérül legfőbb szerepköre, az, hogy ő diák.  Miközben újra kell terveznie eredeti céljait, jövőjét, önbecsülése meginog. Könnyen válik motiválatlanná, és mindezek mellett együtt kell élnie fizikai fájdalmaival.

A KórházSuliban olyan közösséget építünk, amelynek mindegyik tagja nyer:  a segített fiatalok nem maradnak ki a tanulásból, a kortárs közösségből, segítőikből pedig olyan felnőttek válnak, akik kreatívak, csapatjátékosok, érzékenyek a társadalmi problémákra,  megtapasztalják az önkéntes segítés örömét” – nyilatkozta Tóthné Almássy Monika, a KórházSuli vezetője, aki előtte 15 évig dolgozott kórházpedagógusként egy gyermekonkológiai osztályon.

Külföldi példák, jó gyakorlatok

  • a kórházpedagógia területén élenjáró országokban felismerték, hogy a kórházi tartózkodási idő rövidülésével a beteg gyermekek rugalmas tanítását segítő rendszerek bevezetése szükséges, függetlenül attól, hogy kórházban vagy otthon gyógyulnak
  • Németországban és több nyugat-európai országban például a gyermekpszichiátriák szerves része az ott működő kórháziskola
  • Hollandiában az anyaiskolából kijárótanárokkal és önkéntesfelnőttek bevonásával igyekeznek biztosítani az otthoni tanulást
  • Belgiumban egy onlinetanulási rendszert működtetnek a rászorulók számá
  • Bécsben a kórházpedagógusok járnak ki az otthon gyógyuló gyermekekhez

A programban résztvevők mondták:

 Vargay Adrienn – klinikai szakpszichológus

„Számos aspektus mentén dicsérhetném pszichológus szemmel a KórházSulit, de számomra talán legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy az együttműködésre épít. Ahhoz, hogy működjön, mindkét oldalon nyitott és elkötelezett fiatalokra van szükség, akik képesek bízni és biztatni, és ami a legfontosabb, képesek egymásért felelősséget vállalni. Egymás tempóját és gondolkodásmódját tanulva tapasztalati úton szereznek tudást, és nemcsak tudást, mert a megismerésen keresztül a programban résztvevők kölcsönösen formálják és gazdagítják egymást. Mindez olyan tapasztalat, ami direkt es indirekt módon fejleszti a személyiséget, hozzájárul ahhoz, hogy érzelmileg érett, felelősségteljes, empatikus és stabil felnőttekké váljanak.”

Varga Enikő – kórházpedagógus

„A KórházSuli olyan lehetőség, ami megkönnyíti a tanulást a sok terhet viselő, bezártsággal küzdő, beteg gyereknek. Kinyílik a világ: nem csupán ismeretek jutnak el hozzá szórakoztató formában, hanem egészséges kortársak hatékony segítsége, egy csapat, amelynek minden egyes tagja azért dolgozik, hogy ő könnyebben vegye az akadályokat gyógyulása idején. Nemcsak pótolja az ismereteket, hanem megerősíti, újabb távlatokat nyitva a fejlődés felé. Mindezt XXI. századi módszerekkel, élménypedagógiai eszközökkel éri el, folyamatosan alkalmazkodva az igényekhez.”

Ez is tetszeni fog