Quantcast
Kezdőlap Aktuális Tág Világ Iskola

Tág Világ Iskola

pottyos

Most mi, a Tág Világ program 4. osztályába járó gyerekek szülei szeretnénk Neked segítséget nyújtani az iskolaválasztásban.
Mert szülőként pontosan tudjuk, hogy milyen nehéz döntés előtt álltok, amikor arról kell döntenetek, hogy az óvoda védettebb évei után kire bízzátok a gyerekeiteket.

Most mi, a Tág Világ program 4. osztályába járó gyerekek szülei szeretnénk Neked segítséget nyújtani az iskolaválasztásban.
Mert szülőként pontosan tudjuk, hogy milyen nehéz döntés előtt álltok, amikor arról kell döntenetek, hogy az óvoda védettebb évei után kire bízzátok a gyerekeiteket.

Tanárt válasszatok, vagy iskolát?

Elég egy kedves tanító nénit találni, vagy ennél több kell ahhoz, hogy nyugodtak lehessetek?
A gyereketek olyan közösségbe kerül, ahol egyszerre érezheti jól magát miközben megszereti a tanulást.
A Tág Világ egy olyan iskola, amelyet már 4 éve együtt tanuló gyerekek szüleiként hoztunk létre, közösen gyerekeinek kedvenc tanárával, Mózes Dórával. Azért alapítottunk egy új iskolát, mert a hagyományos állami keretek között a gyerekeink nem tanulhattak volna tovább azokkal a módszerekkel, amellyel eddig számukra öröm volt a tanulás, és az iskolás kort elérő kistestvéreik sem tudtak volna bekapcsolódni a programba. Nem akartuk, hogy az 5. osztálytól kezdve a gyerekeinknek az időgépben visszafele kelljen utazniuk, vissza egy olyan iskolába, amelyen utoljára Karinthy sorai nyomán tudtunk nyugodt szívvel kacagni.

tagvilag

Márpedig sajnos ma az állami iskolákban a legelhivatottabb pedagógusokra is olyan szigorú előírásokat kényszerítenek, amelyek mellett nagyon nehéz a tanulást egyszerre élvezhetővé és korszerűvé tenni.
A Tág Világ programban eltöltött 4 év számunkra bebizonyította, hogy a tanulás lehet egy igazi kaland, amely a tudás, a felfedezés és a kreativitás világába vezet.
Mi már tudjuk, hogy az „alternatív” iskola nem azt jelenti, hogy nincsen fegyelem és nem kell komolyan venni a tanulást, hanem azt, hogy olyan módszerekkel dolgoznak a pedagógusok, amely mellett jobban kibontakozhatnak a gyerekek képességei, szabadon engedhetik kreativitásukat, miközben nemcsak elsajátítják a kötelező tananyagot, hanem megtanulnak együttműködni, csapatban dolgozni, felelősséget vállalni.
A mi gyerekeink előtt már kitárult a világ! Ha te is ezt kívánod a saját gyerekednek, akkor ismerkedjél meg közelebbről a Tág Világ programmal!

Mitől más a Tág Világ programja?

Részben mást, részben máshogy. A Tág Világ program is a Nemzeti Alaptantervet keretei között működik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tanév év végére el kell érniük a gyerekeknek a NAT által előírt követelményeket pl. írás és olvasás készségek és matematika tudás terén.
Szerencsére azonban az általános iskola első 4 osztályában és részben még az 5‐6. osztályokban is a NAT elsősorban kompetencia szinteket ír elő, viszont jóval kevesebb még a kötelező lexikális tartalom, mint a magasabb évfolyamokban. Így a tanulási módszerekben és a feldolgozandó témákban valójában jelentős mozgástér van – emiatt térhet el a Tág Világ a hagyományos iskoláktól. Nálunk az oktatás nem tantárgyak, hanem témák köré szerveződik, a tanulás kooperatív tanulási technikák segítségével történik, és a sokkal nagyobb a hangsúly a kompetenciák és készségek fejlesztésén, mint a hagyományos iskolákban.
Más mivel ilyen módszerekkel érdekesebb a tanulás, az így tanuló gyerekek gyorsabban és könnyebben érik el az elvárt kompetencia‐ és tudás szintet.

tagvilag2

Hogyan tanulunk, miben vagyunk különlegesek?

Nálunk a diákok a tanulási folyamat aktív résztvevői – képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudásalapú módszertanunknak köszönhetően. A tanulás céljának az alkalmazható tudás megszerzését és a személyiség sokoldalú fejlődését tekintjük. Tanulóinkat a folyamatos, élethosszig tartó tanulás követelményei szerint, az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésével segítjük.
A tanulás középpontjában mindig egy komplex, a gyerekek érdeklődéséhez igazodó téma áll, melynek feldolgozása során változatos munkaformák keretében, , egymást segítve szereznek ismereteket, fejlesztik képességeiket a gyerekek. .

A tananyagot több tantárgy összevonásával, tanulási egységekben, úgynevezett modulokban dolgozzuk fel – eltérően a hagyományos órarend struktúrájától – így a gyerekek megértik az adott téma irodalmi, természettudományos, földrajzi, művészeti, társadalmi összefüggéseit.

A tanulás során a feladatokhoz napi szinten használjuk a számítógépet, az internetet, a digitális táblát. A gyerekek sokoldalú gyakorlatra tesznek szert a különböző infokommunikációs eszközök, programok alkalmazása terén.

tagvilag3

Osztályainkban 4-6 fős tanulócsoportok kooperatív tanulásszervezési modell alapján, vagyis együttműködve, feladatfelosztással dolgoznak, és az asztalok is ennek megfelelően, csoportokba rendezve helyezkednek el, nem sorban egymás mellett/mögött, ahogy azt a frontális tanítás esetében megszokhattuk.

A társaskompetenciák tudatos fejlesztése, vagyis az együttműködésre való nevelés nálunk ugyanolyan fontos, mint a tanagyag elsajátítása, hiszen a gyerekek csak ezáltal válnak majd sikeres résztvevőivé a felnőtt társadalomnak, tudnak megfelelni a modern munkaerőpiac kihívásainak.

 

Bővebben: www.tagvilag.hu

 

Ez is tetszeni fog